Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I odc. W1 - W17

W związku z likwidacją lokalnego ujęcia wody w II połowie 2015 roku KPWiK Sp. z o.o. podpisało umowę z Wykonawcą na wykonanie ok. 505 m sieci wodociągowej pozwalającej na zaopatrzenie w wodę okolicznych Odbiorców. W wyniku tej inwestycji podpisano 15 nowych umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Realizacja inwestycji została zakończona 30 listopada 2015 roku.