I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 26.11.2018 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma Inżynieria Rzeszów Spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 59a, 35 –082 Rzeszów

Wartość zawartego Kontraktu wynosi 31 428 447,09 zł brutto.

II. Świadczenia usług Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik"

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie obowiązującego w KPWiK Sp. z o.o. Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 13.11.2018 r.

Wykonawcą tego zadania jest ZDI Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

Wartość zawartej umowy wynosi 682 926,83 zł brutto.

III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 12.06.2017 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.

Wartość zawartego Kontraktu wynosi 941 279,00 zł brutto.

IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik - Zadanie K5 - Rejon Al. Tysiąclecia

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 01.04.2015 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma J. K. Engineering Sp. z o.o. z Pionek.

Wartość zawartej umowy wynosi 73 160,40 zł brutto.

V. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 27.02.2018 r.

Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm F.H.U. INSTBUD S. Boguta Sp. j. z Gdowa oraz INSTBUD Sp. z o.o. z Gdowa.

Wartość zawartej umowy wynosi 1 059 030,00 zł brutto.

VI. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staffa w Kraśniku

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 06.10.2017 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma Usługowy Zakład Budowy Sieci i Instalacji Wod-Kan. CO i Gaz s.c. Ryszard Woźniak & Dawid Woźniak s.c. z Rzeczycy Ziemiańskiej.

Wartość zawartej umowy wynosi 73 800,00 zł brutto.

VII. Budowa zbiornika wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja w Kraśniku

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 13.02.2018 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak z Lublina.

Wartość zawartej umowy wynosi 979 572,00 zł brutto.

VIII. Modernizacja Reaktora biologicznego nr 2, Osadnika wstępnego nr 2 oraz Piaskownika w Wydziale Oczyszczalni Ścieków KPWiK Sp. z o.o.

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 25.05.2017 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak z Lublina.

Wartość zawartej umowy wynosi 1 346 601,47 zł brutto.

IX. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I odc. W1 - W17

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 13.10.2015 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.

Wartość zawartej umowy wynosi 198 000,00 zł brutto.

X. Usługa kompleksowego opracowania studium wykonalności oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik"

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 14.09.2016 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma EKO-GEO Consulting Marek Biłyk z Lublina.

Wartość zawartej umowy wynosi 47 970,00 zł brutto.

XI. Działania informacyjno - promocyjne w ramach Projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, obowiązującym w KPWiK Sp. z o.o.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 29.08.2018 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma STOWARZYSZENIE Ad Astra z Jędrzychowa.

Wartość zawartej umowy wynosi 49 446,00 zł brutto.