Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

W dniu 12.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawca wyłonionym w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi w rejonie Al. Tysiąclecia w Kraśniku została zrealizowana zgodnie z  opracowaną wcześniej dokumentacją  projektową i uzyskanym na tej podstawie pozwoleniem na budowę. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano ok. 810 m sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 560 m odgałęzień sieciowych.  W dniu 16 października 2017 roku został podpisany protokół odbioru końcowego. W listopadzie 2017 roku KPWiK Sp. z o.o.  sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieciowymi została oddana do użytkowania.